HBI inrichtingsconcepten voor bedrijfwagens

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder (1)

CO2-Prestatieladder

 1. HBI en de CO2-Prestatieladderlogo-CO2-Prestatieladder

Ontwikkeld en in gebruik genomen door ProRail werd in maart 2011 de CO2-Prestatieladder overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Met de CO2-Prestatieladder worden bedrijven gestimuleerd hun eigen CO2-emmissie te kennen en te verminderen.

HBI heeft milieubewust ondernemen hoog in het vaandel staan maar wilde dit kunnen onderbouwen door middel van
het aantoonbaar maken van cijfers. Samen met Mark Slegers van Green-Consultant zijn we in 2013 gestart om ons te
kunnen certificeren van de (SKAO) CO2-Prestatieladder niveau 3. We hopen in juni 2014 ons te certificeren.

Huidige stand van zaken: inzicht en resultaat

De uitstoot van CO2 door HBI zit grotendeels in het verbranden van branstof voor het zakelijke verkeer en met name diesel, het verwarmen van de bedrijfsruimtes met behulp van aardgas en het verbruik van electriciteit.

Er is constante aandacht voor de reductie van het CO2-uitstoot. Zo hebben wij de volgende maatregelen doorge-
voerd of wordt onderzocht of en hoe deze maatregelen op termijn kunnen worden doorgevoerd:
 • Keuze voor een wagenpark met een zuiniger energielabel;
 • Bijna al het sluipverbruik wordt voorkomen door na of zelfs tijdens bedrijfstijd apparatuur middels schakelaars uit te zetten;
 • Het vervangen van bestaande tl-verlichting door de laatste generatie tl/led/inductie-verlichting;
 • Indien mogelijk werkplaats alleen daar verlichten waar het echt noodzakelijk is, veelal 75% van de totale capaciteit;
 • Overstappen op "echt groen stroom" van Greenchoice;


Download hier het volledige Energie Audit Verslag 30-06-2014   (Dit verslag is ook op te vragen via @: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Download hier de Footprint HBI - 1e helft 2011          Download hier de Footprint HBI - 2e helft 2011

Download hier de Footprint HBI - 1e helft 2012
          Download hier de Footprint HBI - 2e helft 2012

Download hier de Footprint HBI - 1e helft 2013          Download hier de Footprint HBI - 2e helft 2013


Download hier de Footprint HBI -  2012-2013

Download hier de Footprint HBI - 1e kwartaal 2014


Energiebeleid en reductiedoelstellingen (initiatieven en maatregelen)


HBI heeft als doelstelling op het gebied van het reduceren van haar CO2-uitstoot zijn gerelateerd aan het aantal inrichtingen voor bedrijfswagens. Vastgesteld is om in 2016 tot een reductie van de CO2-uitstoot van 30% te komen ten opzichte van het referentiejaar 2012. In getallen betekend dit een CO2 uitstoot van 126 kg per inrichting in 2012 en dit te verlagen in 2016 naar 88 kg per inrichting CO2 uitstoot!

HBI-reductie-CO2-uitstoot Download hier de Beleidsverklaring


Download hier het Energie Management Programma


Communicatie
 

HBI is transparant over zijn doelen en de uiteindelijke resultaten. Deze website helpt ons bij de communicatie met onze doelgroepen.

 • Klanten
  • Leveranciers
   • Partners

HBI heeft zowel zijn interne als ook zijn externe communicatie geborgd in een communicatieplan. Het periodiek publiceren van milieugerelateerde nieuwsitems is een onderdeel van het plan. Bekijke de nieuwsitems in onze rubriek op de site.

HBI deelt graag haar kennis en ervaring met haar partners, leveranciers en klanten om zo samen te streven naar een milieu- en CO2-vreindelijkere samenleving.

Download hier het volledige Comminicatieplan


Participatie

 


HBI betrokken bij "Project A15".
Natuur & Milieu en Milieudefensie werken samen aan een droom: de A15 moet de eerste duurzame snelweg ter wereld worden. HBI is gevestigd langs de A15 en HBI heeft kennis over en de faciliteiten om bedrijfswagens van een lichtere  inrichting te voorzien. Hierdoo kan een anzienlijke brandstof besparing worden bereikt.

HBI en Finnerup.
Finnerup, een van de leveranciers van HBI. Door deze leverancier nauw te betrekken in het gehele proces van milieu- en CO2-bewust bedrijfsvoeren, draagt HBI een zeer belangrijk steentje bij aan zijn ketenverantwoordelijkeid en de reductie van CO2-uistoot in deze keten (www.finnerup.nl)

Download hier het document keteninitiatief project A15

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande onderwerpen nog suggestie vragen op- of aanmerkingen kunt u een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.