HBI inrichtingsconcepten voor bedrijfwagens

Kwaliteit

Kwaliteit (1)

Lichtgewicht

  • Kwaliteit
  • Klant -en Vraaggericht
  • Vlotte levering
  • Scherp geprijsd

Kwaliteit


HBI wil in alle opzichten een topbedrijf zijn. En het is onze ambitie dat u als klant ook direct opmerkt. Daarom zijn onze bedrijfswageninrichters op en top gekwalificeerde vakmensen en stellen wij uiterst hoge kwaliteitseisen aan onze producten

Klant- en vraaggericht

Wij zijn klantgericht, zowel in correcte benadering als in de uitvoering. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing voor úw vraag. Indien gewenst nemen wij vervolgens het hele proces voor onze rekening:

· wij halen uw bedrijfswagen
· wij richten uw bedrijfswagen geheel naar wens in
· wij bestickeren uw bedrijfswagen (zowel ontwerp als uitvoering)
· wij leveren uw bedrijfswagen af op het door u gewenste adres.

Kortom, onze bedrijfswageninrichters nemen u alle zorgen uit handen.


Vlotte levering

Het is onze ambitie dat uw bedrijfswagen na orderintake binnen veertien dagen voor u rijklaar staat. Daarnaast kunnen wij u de mogelijkheid van een complete backupset bieden. Daarmee bent u ervan verzekerd dat u bij eventuele uitval van uw bedrijfswagen binnen twee dagen weer op weg kan. Laat u informeren over de voorwaarden.

Scherp geprijsd

Onze producten en leveringen zijn zondermeer scherp geprijsd en concurrerend. Bovendien biedt de keuze voor een Finnerup inrichting u een jarenlange besparing in de kosten van uw bedrijfswagen(s). Zie een aantal rekenvoorbeelden. (www.finnerup.nl/milieubewust.php).

*HBI kiest bewust voor Duurzaam Ondernemen. Dit betekent dat naast ons streven naar een hoger bedrijfsrendement, maatschappelijke betrokkenheid een bepalende factor vormt in onze bedrijfsbeslissingen. Deze maatschappelijke betrokkenheid houdt in dat wij vanuit een toekomstgerichte visie kansen benutten om bij te dragen aan een beter milieu en een groter welzijn van medewerkers en samenleving. Daarbij gaan wij waar mogelijk een stap verder dan waartoe de wet ons verplicht.