HBI inrichtingsconcepten voor bedrijfwagens

vrijdag, 17 januari 2014 14:44

Footprint 2e helft 2013 nu online

Gedurende 2013 zijn we gestart met het maandelijks verzamelen van de werkelijke verbruiksgegevens van het electriciteits- en gasverbruik.

Aangezien het gasverbruik geen lineair verloop heeft gedurende het boekjaar zal dat een effect hebben ten opzichte van de halfjaar gegevens van eerdere meetperiodes die gebaseerd zijn op 1 meting over het gehele jaar.
Het brandstof verbruik van het zakelijke verkeer is gedurende de 2e helft van 2013 gedaald.  Uit de detailanalyse blijkt dat dit veroorzaakt wordt door vervanging van een diesel auto door een hybride auto.

Meer info over de CO2-Prestatieladder kijk dan op:   HBI - MVO - CO2 Prestatieladder
Deze Footprint is ook te downloaden op onze site